21 april Bertelsen Challenge 2018

 
 Tillægsregler Bertelsen Challenge 2018


 Bertelsen Challenge sponsoreret af Team Bertelsen
 
Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med DASU & DOS reglement for Challenge version  15-11-2017, nedenstående tillægsregler, samt senere slutinstruktioner.
 
 
Arrangerende klub: Dansk OffRoad Sport (DOFS/073)
 
Løbets navn: Bertelsen Challenge 2018
 
Dato:   21 april 2018
 
Løbsleder:  Per Bertelsen OF344  Tlf.  21632081
 
Løbsledelse: Jesper Madsen / Søren Mikkelsen   Charlotte Mølgaard Adel
 
Sekretariat: Tebbestrupvej 98, 8940 Randers Tlf.  21632081 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Deltagerklasser:

Der køres i de fem klasser:  

Blå Standard 1   Blå Standard 2  

Rød Extreme 1   Rød Extreme 2   Rød Prototype 3   

 
Begrænsninger: Minimum 15 hold og maksimum 40 anmeldte hold.   Minimum for at åbne en klasse: 3 biler.
 
Startgebyr:  Medlem af DOS med R4-licens: 450 kr. pr. person i deltagerbetaling

Ikke medlem af DOS/gæstekører:     450 kr. pr. person i deltagerbetaling og 300 kr.  i gæstelicens 

Prøve medlem 3 måneder 450 kr.pr. person i deltagerbetaling og 300 kr. I prøve medlemskab. 
 
Ekstra startgebyr:  500 kr. pr. bil, hvis I vælger at køre  uden sponsorreklamer.
 
Forplejning: aftensmad lørdag, kaffe med tilbehør under præmieoverrækkelsen med i start gebyr
 
Servicefolk: Servicefolk kan købe forplejning  ovenstående til 100 kr. pr. person .
 

Betaling: Startgebyret skal indbetales på bank konto nr. 1915  0725544359  eller betales i kontant beløb på sekretariatets adresse. Beløbet skal betales sammen med anmeldelsesblanketten.
 
Anmeldelsesfrist 03. April 2018
 
Eftertilmelding: Det er ikke muligt at foretage eftertilmelding efter anmeldelsesfristens udløb.
 
Afmelding: Før 3 April  tilbagebetales fuldt startgebyr.  Før 10 april  tilbagebetales 50% af startgebyret.  Efter den 15 april  tilbagebetales ingen startgebyr.
 
Mødested:  Tebbestrupvej 98, 8940 Randers
 
Mødetid: 

20. april  Teknisk kontrol kl. 16 -20.00
 
21. april  Teknisk kontrol kl. 7.00-8.30    

Føremøde  kl.8.30 – 8.45  

start  kl. 09.00   slut  kl. 21.00   

Præmieoverrækkelse kl. 22.00 (ca.)
 
Mål:  Tebbestrupvej 98, 8940 Randers
 
Præmiering: Pokaler til de 3 bedste hold i hver enkelt klasse.
 
 
Særlige bestemmelser: I forbindelse med Bertelsen Challenge skal deltagerne under løbet køre med reklamer for et antal sponsorer. I forbindelse med slutinstruktionen vil deltagerne få en tegning over, hvor arrangørens og sponsorernes reklamer skal placeres på bilen (se tekst under startgebyr). Herudover skal der gøres plads til startnummer på både højre- og venstre fordør.
 
Mulighed for at køre i DOS med uindregistreret køretøjer. Krav til biler er at de skal opfylde det nye tekniske reglement: 241  Se reglement her:  http://www.danskoffroadsport.dk/index.php/om-dansk-offroad-sport/reglementer
 
Da løbet afholdes i flere områder, skal uindregistreret køretøjer transporteres på trailer eller andet mellem områder. Det vil sige ingen kørsel på offentlig vej uden nummerplader.
 
Der er special prøver til Bertelsen challenge 2018 hvor det  ikke er muligt at køre med Biler uden nummerplader, på disse prøver vil deltager uden nummerplader blive idømt Maxtid+20 min pr prøve. ( der er ikke muligt at komme ind med trailer og læsse af og på)
 
Deltager med nummerplader køre efter Roadbook og deltagere uden nummerplader kører efter kort og adresser.